Четвер, 15.04.2021, 03:12
Вітаю Вас, Гість

Схематичне відображення особливостей організації роботи закладу освіти

Організація освітньої діяльності в ДНЗ здійснюється відповідно до:

 • Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • Базового компонента дошкільної освіти;
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641);
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров¢я України від 24.03.2016 № 234);
 • Наказу МОН України «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);
 • Листа МОН України «Про організацію додаткових освіти послуг у дошкільних навчальних закладах» від 15.11.2013 №1/9-813;
 • Типового положення про атестацію педагогів працівників затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (із змінами).

Пріоритетні напрямки в роботі закладу:

 • створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти;
 • реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації;
 • наступність та перспективність дошкільної та початкової освіти;
 • формування тісного взаємозв¢язку закладу із сім¢єю;
 • удосконалення роботи з формування у дітей громадянсько-патріотичної компетентності;
 • психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами;
 • забезпечення росту професійної майстерності педагогів та впровадження інноваційних технологій в практиці роботи.