Четвер, 15.04.2021, 01:11
Вітаю Вас, Гість

В Україні поширена струнка система логопедичної допомоги дітям дошкільного віку. Зокрема, існують логопедичні групи в дошкільних закладах.


 

В НАШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПРАЦЮЮТЬ  дві  логопедичні групи, в яких перебувають діти з вадами мовленнєвого розвитку.

В групах працюють досвідчені вчителі-логопеди  Рисіна Алла Сергіївна - повна вища освіта, "спеціаліст вищої категорії" та  вчитель-логопед  Лєбєдєва Наталія Леонідівна - повна вища освіта, "спеціаліст".

Головна мета корекційного навчання – виховання у дітей правильного, чіткого, помірно голосного виразного мовлення з урахуванням згідно з віковою нормою лексичної та граматичної будови мовлення.

Корекційно-виховна робота організується відповідно до особливостей психічної діяльності дітей і сприяє розвиткові в них уваги, пам’яті, мислення.

В логопедичних кабінетах є методичний матеріал та обладнання, необхідні для успішної роботи вчителя-логопеда з дітьми ( настінне дзеркало, дошки, таблиці, настільні ігри, предметні та сюжетні картинки, навчально-розвивальні посібники та дитячі іграшки, папки з інформаційними матеріалами, методична та педагогічна література та ін.). Вчителі-логопеди постійно виконують роботу, направлену на максимальну корекцію вад у розвитку мовлення дітей, працюють в тісному контакті з вихователями, психологом, музичними керівниками, медичною сестрою. Надають консультації для педагогічних працівників інших груп та батьків по використанню спеціальних методів та прийомів надання допомоги дітям, що мають недоліки у мовленні.

Вчителі-логопеди Рисіна A.C. і Лебедєва Н.Л. турбуються про правильне формування дитячої вимови та своєчасне попередження і виправлення відхилень від загальноприйнятих норм.

Проводячи заняття з грамоти і розвитку мовлення, в процесі індивідуальної роботи, вчитель-логопед розвиває у дітей фонематичний слух, проводить лексико-граматичну роботу, працює над розвитком зв’язного мовлення, розширює коло уявлень дитини про довкілля, навчає читати.

 

 

Графік роботи вчителя-логопеда

І зміна роботи – з 9.00 до 13.00 – 4 рази на тиждень;

ІІ зміна роботи – з 13.00 до 17.00 – 1 раз на тиждень;

 

 

Усіх батьків рано чи пізно починає турбувати питання готовності дитини до школи. Вони мріють, щоб малюк був здоровим, розумним і, ставши дорослим, досяг життєвих і професійних успіхів, прагнуть, аби він зростав вільним у спілкуванні та впевненим у власних можливостях.

І чи не найсуттєвішою умовою для цього є оволодіння правильним мовленням. Лише тоді, коли дитина постійно чутиме чітке, виразне мовлення, вона навчиться розмовляти, краще розуміти мовлення оточуючих, легко передаватиме власні думки й бажання.

Дошкільний вік є найбільш сприятливим для виправлення дефектів мовлення. В цьому віці у дітей особливо розвинена чутливість і сприймання явищ рідної мови, для них характерні самостійні спостереження над мовними фактами. Мовленнєві порушення швидше і легше виправляються, а це створює умови для повноцінного мовного і психічного розвитку підростаючої людини.

Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини. Без розвиненого мовлення дитина не зможе здобути міцних і ґрунтовних знань з основних наук, не зможе цілісно і гармонійно розвиватися.

До п’яти років дитина засвоює звукову систему рідної мови й усвідомлює звуковий склад слова, до 4,5 року засвоює відмінкові закінчення та основні граматичні форми, а з 5-ти років оволодіває монологічним мовленням.

 

Якщо ж дитина з якихось причин ізольована від повноцінного мовленнєвого спілкування в дошкільні роки, це негативно позначиться на її подальшому мовленнєвому і розумовому розвитку. Порушення мовлення певною мірою негативно вливає на весь психічний розвиток дитини, відбивається на її діяльності, поведінці, може впливати на формування особистості дитини, спричинити психологічні нашарування, специфічні особливості емоційно-вольової сфери, сприяти розвитку негативних якостей характеру.

Оволодіння правильною вимовою як процесом правильного утворення й вимовляння звуків дуже важливе для дітей 5-6 років, оскільки є основною складовою мовленнєвої підготовки старших дошкільників до школи й умовою успішного шкільного навчання. Ідучи до школи, 6-ти річна дитина має загалом опанувати рідну мову, засвоїти її літературні норми, культуру усного мовлення і спілкування.